CÂU LẠC BỘ ĐỌC

ĐỌC THEO MẠCH VĂN

目次

Bài đọc:

無駄なものを早めに見極め、優先度をつけ、いかにスピーディに仕事をこなしていくか。それが賢く成果を出す方法だ。目の前の先輩たちも、そうやって働いている人も多いのではないかと思います。
でも、そうした人たちの問題点は、仕事の判断軸が自分になるということです。結局自分が効率的に働けるか、自分が求められている仕事量を時間内にこなせるかが最大の判断軸になっていくのです。
すると、できる範囲のこと、無理のないことに収まっていってしまうのです。
(高橋克杈『「上司がさっぱりわかってくれない」と思っているあなたへ』による)

 

Câu hỏi :

この文章で筆者が言いたいことは何か。

1. 無駄を見極められなければ、自分に求められている仕事をこなせなくなる。
2.
効率性を重視しすぎると、自分が求められている仕事が分からなくなる。
3.
効率的に働くことばかりを考えていると、自分にできる仕事しかしなくなる。

4. 成果を出すことばかりを考えていると、自分の基準を人にも求めるようになる。

Phân tích

 

無駄なものを早めに見極め、優先度をつけ、いかにスピーディに仕事をこなしていくか。それが賢く成果を出す方法だ。目の前の先輩たちも、そうやって働いている人も多いのではないかと思います。
Nhanh chóng xác định chính xác (見極め) những thứ vô bổ, gắn mức độ ưu tiên, thì sẽ xử lý công việc một cách nhanh gọn như thế nào (いかに= どのように)? Đó là phương pháp tạo thành quả thông minh.
Tôi nghĩ phải chăng các sempai đi trước cũng có nhiều người đang làm việc như vậy
でも、そうした人たちの問題点は、仕事の判断軸が自分になるということです。結局自分が効率的に働けるか、自分が求められている仕事量を時間内にこなせるかが最大の判断軸になっていくのです。
すると、できる範囲のこと、無理のないことに収まっていってしまうのです。
Tuy nhiên vấn đề của những người làm như vậy là trục phán quyêt trong công việc sẽ là của bản thân. Rốt cục bản thân mình có thể làm việc hiệu quả hay không,  có xử lý số lượng công việc mà mình đang yêu cầu trong thời gian hay không, sẽ là trục phán quyết tối thượng.
Như vậy chúng ta sẽ bị khống chế trong phạm vi có thể, trong những thứ không có gì khó khăn

Câu hỏi:

この文章で筆者が言いたいことは何か。
Điều mà tác giả muốn nói trong đoạn văn này là:

1. 無駄を見極められなければ、自分に求められている仕事をこなせなくなる。
2.
効率性を重視しすぎると、自分が求められている仕事が分からなくなる。
3.
効率的に働くことばかりを考えていると、自分にできる仕事しかしなくなる。

4. 成果を出すことばかりを考えていると、自分の基準を人にも求めるようになる。
=>  Để ý vào các từ nối chúng mình có thể nhận thấy mạch văn phát triển như thế nào.
Chủ đề của bài:  Làm việc có hiệu quả
Tuy nhiên : có vấn đề là  A
Khi đó thì sẽ gặp hiện tượng gì
Nên đáp án là: ‘
3. 効率的に働くことばかりを考えていると、自分にできる仕事しかしなくなる。
Khi chỉ suy nghĩ về làm việc có hiệu quả thì sẽ chỉ làm những việc mình có thể

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *