• BLOG,  JLPT,  TỰ ÔN N3

    Từ vựng N3

    Bạn có đang ôn N3 không?Chúng mình cùng thử check xem mình đã nhớ hết lượng từ vựng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày này chưa nhé?  1/ Từ vựng N3 liên quan đến công việc nhà 2/ Từ…