Từ vựng N3

Bạn có đang ôn N3 không?Chúng mình cùng thử check…