Hồng Lê Thị

自分らしく生きる_ Hãy là chính mình

Protected: BÀI ĐỌC DÀI_ TIẾP TỤC ĐỌC TỪNG ĐOẠN ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: BÀI ĐỌC DÀI ĐỂ Ý ĐẾN TỪ NỐI, MẠCH VĂN

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: ĐỂ Ý VÀO TỪ NỐI ĐỂ NẮM ĐƯỢC CẤU TRÚC CỦA BÀI

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: BÀI ĐỌC VỪA KHÔNG KHÓ

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: BÀI ĐỌC VỪA CẦN LẬP LUẬN VÀ LOGIC

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: ĐỌC THƯ BUSSINESS

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: ĐỌC SUY LUẬN

There is no excerpt because this is a protected post.


Protected: KHỞI ĐỘNG BẰNG BÀI ĐỌC NGẮN_ TỔNG HỢP Ý

There is no excerpt because this is a protected post.


SUY NGHĨ : ” TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NẾU CÓ THỜI GIAN ”  CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Ngày trước, mình đã từng dịch một đoạn trong một cuốn sách nói về đề tài: “CÓ THẬT SỰ BẠN BẬN ĐẾN MỨC KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ HỌC ?” Hôm nay vẫn chủ đề liên quan đến thời gian, mình lại đọc được một bài báo dưới đây với Read more…


KHÔNG PHẢI “HỌC” TIẾNG NHẬT MÀ LÀ “HỌC BẰNG” TIẾNG NHẬT

Bài bào này là của người Nhật viết về việc học ngoại ngữ ( tiếng Anh), nhưng chúng mình có thể áp dụng cho tiếng Nhật là ngoại ngữ đối với người Việt mình.  Mình rất đồng tình với việc tiếp cận với thế giới, tìm hiểu thế giới thông Read more…