LUYỆN SHADOWING ĐỌC PHẦN MỞ ĐẦU CUỐN SÁCH “NGHỆ THUẬT BÀI TRÍ CỦA NGƯỜI NHẬT”

Hôm trước, trên kênh chính thức của Konmari Kondo, chị có đọc lại phần mở đầu trong cuốn sách của mình. Thế nên mình đã cùng luyện shadowing đoạn này luôn. Dưới đây là hình ảnh mình chụp lại được phần tiếng […]

Định nghĩa của ” THỨ MÌNH THÍCH”

「好きなこと」の定義とは Định nghĩa của ” THỨ MÌNH THÍCH”   これから「好きなこと」を見つけるにあたって「好きなこと」とはそもそも何なのかを説明しておきましょう。 本書での「好きなこと」とは、「興味・好奇心を感じる分野」のことになります。 Để tìm kiếm “Thứ mình thích” sau này, trước tiên tôi xin được giải thích vốn dĩ ” THỨ MÌNH THÍCH” là gì? Trong cuốn sách này “Thứ mình thích”  được […]

得意なこと | THỨ BẠN GIỎI 

得意とは   成果を出すために使える無意識な思考・感情・行動パターン Là những suy nghĩ/ cảm xúc/ hành động vô thức mà bạn có thể sử dụng để tạo ra thành quả     簡単にいうと、「クセ」のようなものが「得意なこと」です。スポーツの才能や音楽の才能という輝かしいものではなく、あなたが無意識に自然とやってしまうことです。 Nói một cách đơn giản, “ Thứ bạn giỏi” giống như kiểu “Thói quen ” vậy. […]

KHÔNG GÌ HẠNH PHÚC BẰNG ……./ ~ほど、幸福なものはない。

Tạm dịch:  Không gì hạnh phúc hơn bằng sự bình an sau khi đã vượt qua giông tố   Walter Alva Scott  疲労ののちの休息ほど、 楽しいものはない。 Không có gì vui hơn là nghỉ ngơi khi đã kiệt sức  空腹ののちの食事ほど、 美味なものはない。 Không có gì ngon […]

”VIẾT ĐỂ GHI NHỚ ” CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?

「書いて覚えるなんて 非効率な」 これ、間違いです ” VIẾT ĐỂ GHI NHỚ KHÔNG HỀ HIỆU QUẢ” _ ĐIỀU NÀY LÀ SAI LẦM        「書いて覚える」ことが 効果的なのには 3つの大きな理由があります。 Có 3 lý do chính cho việc ” VIẾT ĐỂ GHI NHỚ” mang lại hiệu quả      […]