LUYỆN ĐỌC N2

BÀI NGẮN N2 _人間の心理

目次

BÀI ĐỌC:

 

人間の心理にはハロー(後光)効果といって、最初に受けた印象を強めていく傾向があります。例えばお会いした時に清潔な印象をうけると、その人の部屋が本当は汚かったとしても「部屋はいつもきれいに片づいているに違いない。人間関係もきっとさわやかでしょう」などと、こちらが勝手にその人のよいイメージを重ねていきます。

反対にだらしない印象を受けると、部屋の中をピカピカにしていても「家の中も汚いだろう」と悪い印象を重ねてしまうようです。

(岩下宣子「実践 マナー塾」2009年4月18日付日本経済新聞による)


Câu hỏi :

筆者はハロー効果をどのように説明しているか。
Tác giả đang mô tả thế nào về hiệu ứng hào quang

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

人間の心理にはハロー(後光)効果といって、最初に受けた印象を強めていく傾向があります。例えばお会いした時に清潔な印象をうけると、その人の部屋が本当は汚かったとしても「部屋はいつもきれいに片づいているに違いない。人間関係もきっとさわやかでしょう」などと、こちらが勝手にその人のよいイメージを重ねていきます

Tâm lý con người có khuynh hướng ấn tượng đầu tiên khá mạnh mẽ được gọi là ” ハロー(後光)効果( tạm dịch: Hiệu ứng hào quang) ” . Ví dụ như gặp mặt mà  có ấn tượng sạch sẽ thì dù phòng của người đó thực sự có bẩn đi chăng nữa, hình dung tốt về người đó cũng sẽ lấn án . “Chắc chắn là căn phòng của anh ấy lúc nào cũng được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Chơi với anh ấy chắc chắn cũng sẽ dễ chịu thoải mái!”

反対にだらしない印象を受けると、部屋の中をピカピカにしていても「家の中も汚いだろう」と悪い印象を重ねてしまうようです。

Ngược lại, nếu có ấn tượng bừa bộn, thì dù căn phòng có sạch sẽ sáng bóng đi chăng nữa, thì bạn vẫn có ấn tượng xấu là ” Chắc là trong nhà bừa bộn lắm”

(岩下宣子「実践 マナー塾」2009年4月18日付日本経済新聞による)


Câu hỏi :

筆者はハロー効果をどのように説明しているか。
Tác giả đang mô tả thế nào về hiệu ứng hào quang

  1. Dù lần đầu có ấn tượng xấu đi chăng nữa, thì hình dung sẽ được thay đổi khi tiếp xúc sau này

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *