CÂU LẠC BỘ ĐỌC

ĐỀ THI ĐỌC N1_ THÁNG 7/2015

目次

BÀI ĐỌC

 

「できる人のモノサシ」は、ごく一部であるエリートにしか通用しません。でも大多数に属している平凡な自分がもつ「ふつうのモノサシ」は、世の中の多くの人に通用するモノサシです。その「ふつうのモノサシ」からこそ、多くの人に共感されるヒット商品が生み出せると思うのです。

自分は平凡だとか、つまらない人間だと思っている人にこそ、「売れる発想」がわき、「売れるシナリオ」が組み立てられ、「売れる商品」をつくれるのではないか。私はそんなふうに考えています。

(吉川美樹『半径1メートルの「売れる!」発想術』による)


「売れる商品」をつくれるとあるが、なぜか。

Phân tích bài đọc:

 

「できる人のモノサシ」は、ごく一部であるエリートにしか通用しません。でも大多数に属している平凡な自分がもつ「ふつうのモノサシ」は、世の中の多くの人に通用するモノサシです。その「ふつうのモノサシ」からこそ、多くの人に共感されるヒット商品が生み出せると思うのです。

自分は平凡だとか、つまらない人間だと思っている人にこそ、「売れる発想」がわき、「売れるシナリオ」が組み立てられ、「売れる商品」をつくれるのではないか。私はそんなふうに考えています。

 

“Thước đo của người làm được” chỉ thông dụng cho một phần rất nhỏ (ごく一部) ưu tú. Tuy nhiên, “Thước đo bình thường” mà bản thân vô số người bình thường đều có lại là thước đó thông dụng cho rất nhiều người trên thế giới. Tôi nghĩ chính ” thước đo thông thường” ấy đã sản sinh ra những sản phẩm hit được sự đồng cảm của nhiều người

Chính những người nghĩ rằng bản thân mình bình thường hay nhàm chán, lại trào ra ( 湧く) những ” ý tưởng bán được hàng “,  rồi “kịch bản bán được hàng” được tạo nên, và ” những sản phẩm bán được hàng” cũng được tạo ra phải không nào? Tôi nghĩ như vậy.

(吉川美樹『半径1メートルの「売れる!」発想術』による)

Câu hỏi:

「売れる商品」をつくれるとあるが、なぜか。

Tại sao lại có câu: “Có thể tạo ra những sản phẩm bán được hàng”

 

Cách lần mò câu hỏi của mình như sau:

自分は平凡だとか、つまらない人間だと思っている人にこそ、~~~~~「売れる商品」をつくれるのではないか。

その「ふつうのモノサシ」からこそ、多くの人に共感されるヒット商品が生み出せると思うのです。

 

Hai câu trên đồng nghĩa với nhau,

Nên đáp án là:

Kinh nghiệm

Có một số bạn nói có nhiều từ mới nên không biết dịch thế nào, và làm bị sai.

Khi gặp từ mới thì kinh nghiệm của mình là cứ coi cái từ mới ấy là A. mặc định nó là A, và tìm xem người ta giải thích về A đấy như thế nào thôi.

 

Ví dụ bài này có từ

「できる人のモノサシ」 và “ふつうのモノサシ」

Thì mặc định nó là A và B

Với A thì  chỉ thông dụng với một phần rất nhỏ

Còn B thì được nhiều người bình thường sở  hữu  và tạo ra những sản phẩm đồng cảm của nhiều người

 

Khó là phần động từ mình không hiểu nghĩa thôi, chứ nếu phần danh từ mình không hiểu nghĩa thì chỉ cần tự ám thị cho nó một cái tên là được nhé ^^

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *