CÂU LẠC BỘ ĐỌC

ĐỀ THI ĐỌC N1 _ 2015/07

Bài đọc 

グーテンベルクの活版印刷革命から約500年、今世紀、デジタル技術による情報爆発の時代が始まった。だれもが発信者になるインターネット世界で、すでに情報は飽和している。すると、「いかに蓄積された情報を統合的に再利用するか」がキー(注)になる。大量に蓄積された情報の中から、重要なものを発堀して新たな創造に結びつけていく技術。それは古代から書物を大量に蓄積し、索引検索によって利用できるようにしてきた図書館の基本システムそのものだ。図書館は、私たちが思っているよりはるかに未来的なものだ。

(朝日新聞グロープ2013年8月18日付による)

(注)キー:ここでは、重要な点


未来的とあるが、どのような点が未来的なのか。

 

 

Phân tích bài đọc 

 

グーテンベルクの活版印刷革命から約500年、今世紀、デジタル技術による情報爆発の時代が始まった。だれもが発信者になるインターネット世界で、すでに情報は飽和している。すると、「いかに蓄積された情報を統合的に再利用する」がキー(注)になる。大量に蓄積された情報の中から、重要なものを発堀して新たな創造に結びつけていく技術。それは古代から書物を大量に蓄積し、索引検索によって利用できるようにしてきた図書館の基本システムそのものだ。図書館は、私たちが思っているよりはるかに未来的なものだ。

 

Khoảng 500 năm sau khi cuộc cách mạng in ấn của Gutenberg, từ thế thế kỷ này bắt đầu thời đại bùng nổ  thông tin bởi kỹ thuật điện tử. Trong thế giới internet ai cũng có thể thành người truyền tin thì thông tin đã và đang trở nên bão hòa  飽和_ほうわ

Thế nên ”  Làm thể nào để tái sử dụng một cách tổng hợp thông tin đã được tích trữ ?” đang trở thành điểm mấu chốt.  Kỹ thuật khai quật những thông tin quan trọng từ trong khối lượng lớn thông tin đã được tích trữ, rồi kết nối một cách mới mẻ sáng tạo. Đó chính là ( kỹ thuật đó chính là) hệ thông cơ bản của thư viện, tích trữ số lượng lớn đầu sách từ thời cổ đại, và cho phép sử dụng bằng cách tìm kiếm mục lục, Thư viện là thứ mang tính triển vọng lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ 

 

Câu hỏi:

未来的とあるが、どのような点が未来的なのか。

Có tính triển vọng ở đây là triển vọng cái gì?

 

Có tính triển vọng được đặt trong câu có chủ ngữ là 図書館

図書館は、私たちが思っているよりはるかに未来的なものだ。

=>  Thư viện có tính triển vọng 

 

Mà thư viện được tác giả miêu tả là một hệ thống như sau:

それは( là kỹ thuật được nhắc đến trong câu trước)  古代から書物を大量に蓄積し、索引検索によって利用できるようにしてきた図書館の基本システムそのものだ

 

Mà hệ thống này lại được miêu tả là kỹ thuật 

大量に蓄積された情報の中から、重要なものを発堀して新たな創造に結びつけていく技術

 

Thế nên đáp án của mình là: 

Thư viện có triển vọng ở chỗ nó giống với hệ thống tích trữ và tìm kiếm thông tin giống như thế giới internet 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *