BLOG,  Tìm tòi

PHÂN BIỆT 経験・体験・見聞

目次

経験・体験・見聞 :
KINH NGHIỆM, TRẢI NGHIÊM, MỞ RỘNG TẦM MẮT

 

 

経験・体験

 

  • Giống nhau

「体験」と「経験」は実際に身をもって行動する点は同じです。

「体験」và 「経験」 có điểm giống nhau là thực tế bản thân đã thực hiện ( hành động) 

  • Khác nhau

しかし「体験」が実際の行動を通して感じた印象に重点が置かれるのに対して、「経験」は実際の行動によってたくわえられた知識や技術に重点が置かれる点で異なります。

Tuy nhiên 「体験」 nhấn mạnh về ấn tượng cảm nhận được thông qua hành động thực tế đó.

Còn 「経験」 thì lại nhấn mạnh về kỹ thuật, tri thức mà mình đã nhận được khi hành động thực tế

 

見聞

 

一方「見聞」は文字通り見たり聞いたりしたことが中心で、自分で身をもって行動するという要素はほとんどありません。

Ngược lại 「見聞」 chỉ đơn giản là đã được nghe, nhìn. Còn thực tế có tự mình hành động hay không thì chưa rõ. 

 

Thế nên mình có thể tham khảo bảng phân chia cách sử dụng 3 từ này như dưới đây.

 

 

Ví dụ:

 

五年の経験を積む: Nhấn mạnh về kinh nghiệm ( kiến thức/ tri thức )  5 năm của mình
事故の体験を語る:    Nhấn mạnh về cảm nhận/ ấn tượng của tai nạn

 

Riêng mở rộng tầm mắt, mình sẽ có cụm cố định như sau:

MỞ RỘNG TẦM MẮT: 

見聞を広める

Bởi mở rộng tầm mắt thì không mang ý nghĩa là mình đã thực tế làm nên cũng tương đương như tiếng Nhật. Chúng ta không sử dụng 経験・体験 ở đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *