KÍNH NGỮ KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG

Khi đi thi thường chúng ta sẽ học và ôn rất nhiều kính ngữ nhưng
Không phải lúc nào cũng có thể sử dụng một cách linh hoạt.
Sau đây là một số cách cơ bản khi chúng ta sử dụng kính ngữ nhé.
Các bạn nghe đoạn video rồi hãng đọc phần giải thích dưới đây để ôn tập lại nha.

1. Khi chào khách hàng:
📌いらっしゃいませ

2. Tôn kính ngữ đối với người trên ( khách hàng )
📌~~~~とおっしゃっていました。=と言っていました。
3. Hay chỉ đơn giản là nói
📌 お・ご 動詞(V)なさいます
例:ご家族にご相談なさいましたか?
→Trong trường hợp tôn kính ngữ

📌お・ご 動詞(V)いたします。
例:ご家族にご相談いたします。
Trường hợp khiêm nhường ngữ

4. Kính ngữ của 知ります
📌 ご存知がなかった。
📌 ご存知あります

5.Thêm お・ご vào danh từ là thành kính ngữ:
📌 ご家族のかたですか?
📌 お嬢様
📌 お話
📌 お住まい

6. Khi muốn hỏi ý kiến khách hàng:
📌 ~~ならいかがでしょうか?

7. Khiêm nhường ngữ của くれる
📌~~をVてくださる。

 

KÍNH NGỮ KHI GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG. Khi đi thi thường chúng ta sẽ học và ôn rất nhiều kính ngữ nhưng Không phải lúc nào cũng có thể sử dụng một cách linh hoạt.Sau đây là một số cách cơ bản khi chúng ta sử dụng kính ngữ nhé.Các bạn nghe đoạn video rồi hãng đọc phần giải thích dưới đây để ôn tập lại nha. 1. Khi chào khách hàng:  📌いらっしゃいませ2. Tôn kính ngữ đối với người trên ( khách hàng )  📌~~~~とおっしゃっていました。=と言っていました。3. Hay chỉ đơn giản là nói  📌 お・ご 動詞(V)なさいます   例:ご家族にご相談なさいましたか?  →Trong trường hợp tôn kính ngữ  📌お・ご 動詞(V)いたします。  例:ご家族にご相談いたします。  ➡Trường hợp khiêm nhường ngữ4. Kính ngữ của 知ります 📌 ご存知がなかった。 📌 ご存知あります5.Thêm お・ご vào danh từ là thành kính ngữ:  📌 ご家族のかたですか? 📌 お嬢様 📌 お話 📌 お住まい6. Khi muốn hỏi ý kiến khách hàng: 📌 ~~ならいかがでしょうか?7. Khiêm nhường ngữ của くれる 📌~~をVてくださる。

Posted by Học tiếng Nhật cùng Mao on Saturday, 9 September 2017

Chúng mình lại nghe video và ôn tập lại ở dưới đây nhé.

📌Khi muốn xin lỗi khách hàng:
大変申し訳ございません(でした)

📌Khi muốn hỏi ý kiến khách hàng:
~ても、よろしいでしょうか?
~の要望を一緒に伺いしても、いかがですか?

📌Khi muốn đề xuất ý kiến của mình:
~をVさせていただいてもよろしいでしょうか?

_____
備考:
📌 Động từ
伺います・うかがいます là kính ngữ của hai động từ là 行きます và 聞きます
Dùng trong trường hợp nói về hành động của bản thân mình.
📌 足を取られる : gặp trở ngại, gặp rắc rối

 

Kính ngữ với khách hàng (2) Chúng mình lại nghe video và ôn tập lại ở dưới đây nhé. 📌Khi muốn xin lỗi khách hàng: 大変申し訳ございません(でした)📌Khi muốn hỏi ý kiến khách hàng: ~ても、よろしいでしょうか?~の要望を一緒に伺いしても、いかがですか?📌Khi muốn đề xuất ý kiến của mình:~をVさせていただいてもよろしいでしょうか?_____備考: 📌 Động từ 伺います・うかがいます là kính ngữ của hai động từ là 行きます và 聞きますDùng trong trường hợp nói về hành động của bản thân mình. 📌 足を取られる : gặp trở ngại, gặp rắc rối

Posted by Học tiếng Nhật cùng Mao on Monday, 11 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *