CÂU LẠC BỘ ĐỌC

ĐỌC->HIỂU->TÌM ĐÁP ÁN

目次

BÀI ĐỌC:

 

人間は古い昔から、「人間とは何か」を問いできた。けれどそれは、早く言えば「人間は動物とどこが違うか?」という問いかけであった。いわく(注)「人間には動物にはない言語がある」、いわく「人間には思想がある」、「人間には文化がある」等々。しかしこの問いかけは根本的に間違っていた。

問題は「人間は動物とどう違うか?」ではなくて、「人間が他の動物とどう違うか?」ということだったのである。

これにこたえるには、人間はどういう動物であるかを問う以外にない

(注)いわく:ここでは、よく言われるように。

 

Tạm dịch:

人間は古い昔から、「人間とは何か」を問いできた。けれどそれは、早く言えば「人間は動物とどこが違うか?」という問いかけであった。いわく(注)「人間には動物にはない言語がある」、いわく「人間には思想がある」、「人間には文化がある」等々。しかしこの問いかけは根本的に間違っていた。

問題は「人間は動物とどう違うか?」ではなくて、「人間が他の動物とどう違うか?」ということだったのである。

これにこたえるには、人間はどういう動物であるかを問う以外にない

Con người từ ngày xa xưa đã đặt ra câu hỏi “Con người là cái gì”. Tuy nhiên, nói một cách nhanh gọn  thì điều này chính là câu hỏi: “Con người khác với động vật ở chỗ nào?”. Người ra thường trử lời là ” Loài người có ngôn ngữ mà ở động vật không có”, hay “Loài người có suy nghĩ” , “Loài người có văn hóa” . Tuy nhiên, về bản chất, câu hỏi này là sai.

Vấn đề không phải nằm ở chỗ ” Loài người khác với động vật như thế nào’, mà làLoài người khác với các loài động vật khác như thế nào” 

Để trả lời cho câu hỏi này, không đâu khác chính là câu hỏi Loài người là động vật như thế nào 

CÂU HỎI

Câu nào trùng với suy nghĩ của tác giả.

Đáp án là câu 1:

Cần phải suy nghĩ về con người dưới góc nhìn con người  cũng là loài động vật. 

 

Bài học rút ra. 

 

Đọc hiểu 

 

Đọc để hiểu, nhưng để tìm câu trả lời thì cần phải qua một bước suy luận nữa cả nhà ạ.
Ví dụ như bài này, để tìm được đáp án 1 thì mình phải suy luận: 
Loài người là loài động vật như thế nào = Suy nghĩ loài người như một loài động vậy.
Viêc suy luận luôn cần thiết trong các bài đọc N2, N1. Chứ không phải đơn thuần người ta nói thế nào thì câu trả lời sẽ diễn đạt đúng như thế ^^

 

 Dùng cách loại trừ 

 

Đây là cách làm thường xuyên của mình trong việc tìm đáp án.
Ở bài này các câu còn lại đều sai với nội dung của bài nên việc chọn đáp án 1 cũng sẽ dễ hơn, mặc dù mình không suy luận được.

Ví dụ:


Câu 2:  Không hề đề cập đến trong bài này. 
Câu 3:  Nội dung bị sai với nội dung câu 
Vấn đề không phải nằm ở chỗ ” Loài người khác với động vật như thế nào’, mà làLoài người khác với các loài động vật khác như thế nào”
Câu 4:  Về cơ bản cần phải hỏi lại sự khác nhau giữa động vật và con người.

-> Với câu hỏi ” Loài  người khác với động vật như thế nào’,  tác giả đã phủ định lại ngay ở câu  ” Vấn đề không phải nằm ở chố:…. ” rồi nên bị sai 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *