LUYỆN ĐỌC N2

BÀI NGẮN N2_ KHÔNG DỄ LẮM

BÀI ĐỌC:

交際、付き合い、コミュニケーション、愛、会話――どのような呼び方をしてもいいけれども、人が動物とふれ合っていて、最も重要でありながら忘れがちなのは、可愛いという気持ちにつき動かされるあまり、こちらの方が積極的になり過ぎ、相手に表現させるのを忘れることだ。

猫だって犬だって甘えたい。

“好き”という気持ちを伝えたい。

ゴマンと(注)付き合い、やっとそれがわかったのだから、私は相当に鈍い。

(畑正憲「ムツゴロウの動物交際術」による)

(注)ゴマンと:非常にたくさん


  1. 動物との付き合いを通じて、筆者が何がわかったか。

PHÂN TÍCH :

交際、付き合い、コミュニケーション、愛、会話――どのような呼び方をしてもいいけれども、人が動物とふれ合っていて、最も重要でありながら忘れがちなのは、可愛いという気持ちにつき動かされるあまり、こちらの方が積極的になり過ぎ、相手に表現させるのを忘れることだ。

Giao lưu, hẹn hò, giao tiếp, yêu đương, nói chuyện… dù gọi bằng cách gọi nào cũng được, nhưng thứ quan trọng nhất mà mọi người lại hay quên đó là quá kích động (つき動かされる) với tâm trạng cảm thấy thật dễ thương, mà chúng ta trở nên thể hiện qúa ( quá tích cực trong việc thể hiện ),  mà quên đi việc cho đối phương được thể hiện.

猫だって犬だって甘えたい。

Dù là mèo hay chó cũng đều muốn nuông chiều.

“好き”という気持ちを伝えたい。

Muốn truyền tải tâm trạng ” Yêu quý”

ゴマンと(注)付き合い、やっとそれがわかったのだから、私は相当に鈍い。

Bởi khi tiếp xúc thật nhiều thì rốt cục chúng sẽ hiểu được những điều ấy, thế nên tôi khá là

(畑正憲「ムツゴロウの動物交際術」による)

(注)ゴマンと:非常にたくさん

Câu hỏi:

動物との付き合いを通じて、筆者が何がわかったか。
Tác giả hiểu được điều gì khi tiếp xúc với động vật.

Bài này chúng mình nhớ cách diễn đạt thể sai khiến: dịch sao cho chuẩn để hiểu bài nhanh nha^^
~相手に表現させるのを忘れることだ。
Khiến đối phương thể hiện/ Cho đối phương thể hiện.
Đổi chữ “khiến” – thành chữ ” cho” nghe có vẻ xuôi hơn đúng không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *