CÂU LẠC BỘ ĐỌC

BÀI ĐỌC MAIL N1

目次

BÀI ĐỌC:

以下は、ある会社で回覧された文書である。
____________________________

2012年06月27日

営業部社員 各位

総務部長

業務用携帯電話の貸与について

このたび、業務用携帯電話を貸与することにいたしましたので、貸与申請書を7月10日までに総務部までご提出ください。業務用携帯電話は、7月17日以降順次配付いたします。

また私物の携帯電話の業務使用は、8月1日以降禁止いたします。7月31日までの通話料金の請求書類は、8月31日必着で総務部にご提出ください。


Câu hỏi:

業務のために携帯電話を使用している人はどうしなければならないか。

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

 

以下は、ある会社で回覧された文書である。
Dưới đây là đoạn văn được lưu hành (回覧)trong một công ty
____________________________

2012年06月27日

営業部社員 各位

総務部長

Gửi tới các nhân viên kinh doanh 
Trưởng phòng hành chính 

 

業務用携帯電話の貸与について
Liên quan với việc cho mượn điện thoại dùng cho công việc 

このたび、業務用携帯電話を貸与することにいたしましたので、貸与申請書を7月10日までに総務部までご提出ください。業務用携帯電話は、7月17日以降順次配付いたします。

Do lần này công ty đã quyết định việc cho mượn điện thoại di động dùng cho công việc, nên  hãy nộp giấy đăng ký mượn cho phòng hành chính đến ngày 10/7. Điện thoại di động dùng cho công việc sẽ được gửi theo thứ tự từ ngày 17/7 trở đi 

また私物の携帯電話の業務使用は、8月1日以降禁止いたします。7月31日までの通話料金の請求書類は、8月31日必着で総務部にご提出ください。

Ngoài ra, từ ngày 1/8 sẽ không cho phép sử dụng điện thoại riêng cho công việc nữa. Hạn nộp cho phòng hành chính Form đăng ký tiền phí điện thoại đến ngày 31/7 là ngày  31/8  


Câu hỏi:

業務のために携帯電話を使用している人はどうしなければならないか。
Những người sử dụng điện thoại cho công việc cần phải làm gì 

Đáp án là 2:

=> Chú ý cách ghép hai câu cùng động từ

Nghĩa là nộp cho phòng hành chính A vào trước ngày… và B vào trước ngày….

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *