CÂU LẠC BỘ ĐỌC

BÀI ĐỌC NGẮN KHÓ N1

Bài này đầy tính triết học nè cả nhà.
Lúc đọc mà đầu không tỉnh táo là sai liền 

BÀI ĐỌC:

 

この社会にはどこかに中心があって、自分はその中心から遠く離れたところに押しやられ(注1)ていると感じている人は多い。しかし、私は私自身の「生きる意味」を創造し、私の生きる世界に意味を与える存在なのであり、世界の中心は私自身にあるのだ。しかし、それは「自己チュー」(注2)の世界ではない。なぜなら、私自身が意味を生み出す中心であることを認めるとき、私たちの周りには私だけでなくたくさんの中心があることが分かってくるからだ。

(上田紀行『生きる意味』による)

(注1)押しやる:押してどける

(注2)自己チュー:自己中心のこと。自分のことしか考えないこと


  1. 筆者の考えを最もよく表しているのはどれか。

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

 

この社会にはどこかに中心があって、自分はその中心から遠く離れたところに押しやられ(注1)ていると感じている人は多い。しかし、私は私自身の「生きる意味」を創造し、私の生きる世界に意味を与える存在なのであり、世界の中心は私自身にあるのだ。しかし、それは「自己チュー」(注2)の世界ではない。なぜなら、私自身が意味を生み出す中心であることを認めるとき、私たちの周りには私だけでなくたくさんの中心があることが分かってくるからだ。

Trong xã hội này có một điểm trung tâm nào đó, nên  có nhiều người đang cảm thấy rằng bản thân bị đẩy đến một nơi cách xa vị trí trung tâm. Tuy nhiên, tôi sáng tạo ra “ý nghĩa sống” của chính bản thân tôi, và tồn tại mang đến ý nghĩa cho thế giới mà tôi đang sống, trung tâm thế giới nằm trong chính bản thân tôi. Nhưng đó không phải là thế giới ” Chỉ chú trọng vào bản thân mình”. Bởi khi thừa nhận bản thân là trọng tâm sinh ra ý nghĩa thì ta sẽ hiểu được rằng xung quanh mình còn có rất nhiều trọng tâm chứ không chỉ có mình không thôi  

 

(上田紀行『生きる意味』による)

(注1)押しやる:押してどける

(注2)自己チュー:自己中心のこと。自分のことしか考えないこと


  1. 筆者の考えを最もよく表しているのはどれか。
    Câu này diễn tả đúng nhất suy nghĩ của tác giả 

 

Tổng hợp ý lại mình sẽ thấy đáp án chính là :

2.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *