Vậy mình sẽ dịch là:

半年に一回、割と本気で掃除

Nửa năm một lần, vệ sinh thật là nghiêm túc ^^