CÂU LẠC BỘ ĐỌC,  Sách tiếng Nhật

BÀI ĐỌC NGẮN N1

現代、恋愛は、通常は部分でしか他者とかかわり合いをもたない個人にとって、例外的に全人格と全人格とのぶつかりあいを経験する、特別な関係なのであろうか。それとも、「全人格的」というのは幻想で、恋愛もまた互いに自己のある一面を見せあう、部分的関係の一例か。これはもちろん、そのどちらなのか、という問題ではなく、個々の恋愛はこの振幅のどこかにあるということになるだろう。だが、趨勢(注)としては後者の方へと振れてきているのではないだろうか。

(草柳千早『AERAMooK』1999年7月10日号による)

(注)趨勢:傾向


  1. 筆者は、現代の恋愛はどうなってきていると考えているか。

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

現代、恋愛、通常部分でしか他者とかかわり合いをもたない個人にとって、例外的に全人格と全人格とのぶつかりあいを経験する、特別な関係なのであろうか。それとも「全人格的」というのは幻想で、恋愛もまた互いに自己のある一面を見せあう、部分的関係の一例か。これはもちろん、そのどちらなのか、という問題ではなく、個々の恋愛はこの振幅のどこかにあるということになるだろう。だが、趨勢(注)としては後者の方へと振れてきているのではないだろうか。

Phải chăng  tình yêu hiện đại  mối quan hệ đặc biệt  ngoại lệ trải nghiệm sự va chạm  giữa toàn bộ nhân cách, còn thông thường, đối với cá nhân sẽ chỉ kết nối với người khác một phần thôi. 
Hay là (それとも)” Toàn bộ nhân cách” là mộng tưởng, tình yêu cũng là một trong những ví dụ của mối quan hệ thành phần, chỉ cho nhau thấy một mặt của bản thân. Đương nhiên, nó nằm trong trường hợp nào không phải là vấn đề, mà từng tình yêu sẽ nằm ở đâu trong biên độ (振幅). Tuy nhiên, khuynh hướng có lẽ là nghiêng về phía sau 


Câu hỏi: 

筆者は、現代の恋愛はどうなってきていると考えているか。
Theo tác giả, tình yêu hiện đại đang như thế nào? 

 

Đáp án nằm ở câu: 
だが、趨勢(注)としては後者の方へと振れてきているのではないだろうか。
=> Mà nghiêng về phía sau, chính là : 
それとも「全人格的」というのは幻想で、恋愛もまた互いに自己のある一面を見せあう、部分的関係の一例か
Nên đáp án là :
2.
Để ý cấu trúc bài là :
Phải chăng A là B  
HayそれともA là
=> Nhưng A có khuynh hướng là vế đằng sau ( C) 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *