THỬ THÁCH SHADOWING BÀI 2 CÙNG HỒNG LÊ THỊ

 

Đoạn nói này của bé Ashida Mana một diễn viên vô cùng nổi tiếng và có tài của Nhật Bản.
Em ấy rất thích đọc sách nên trong bài có đoạn em tranh thủ từng 5 phút một trước khi đến trường để đọc sách.

Link video để các bạn shadowing thì có thể tham khảo ở cả video này nữa.

Trong bài chúng ta sẽ bắt gặp một số từ mới như sau:
活字中毒:  Nghiện chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *