TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP HAY NHẦM LẪN TRONG TIẾNG NHẬT ( TRÌNH ĐỘ N2-N3 )

  Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà các bạn trong lớp của mình hay gặp phải.  Mọi người cùng tham khảo nha.   あ、髪、切ったんだね。ずいぶん_____が変わったね。 1.レベル:level   ( đăng cấp, mức độ ) 2.テンポ : Nhip điệu ( âm nhạc) 3.サイン: […]