Blog

LUYỆN SHADOWING ĐỌC PHẦN MỞ ĐẦU CUỐN SÁCH “NGHỆ THUẬT BÀI TRÍ CỦA NGƯỜI NHẬT”

Hôm trước, trên kênh chính thức của Konmari Kondo, chị có đọc lại phần mở đầu trong cuốn sách của mình. Thế nên mình đã cùng luyện shadowing đoạn này luôn. Dưới đây là hình ảnh mình chụp lại được phần tiếng […]

肌感覚で得た経験が強い|KINH NGHIỆM CÓ ĐƯỢC QUA TRẢI NGHIỆM VÔ CÙNG MẠNH MẼ

Mỗi khi nghe được một video nào đó hay, phù hợp với góc nhìn và quan điểm của bản thân, mình thường hay nghe lại nhiều lần và cố gắng Shadowing lại để cùng với các bạn học tiếng Nhật. Hôm nay, […]

Định nghĩa của ” THỨ MÌNH THÍCH”

「好きなこと」の定義とは Định nghĩa của ” THỨ MÌNH THÍCH”   これから「好きなこと」を見つけるにあたって「好きなこと」とはそもそも何なのかを説明しておきましょう。 本書での「好きなこと」とは、「興味・好奇心を感じる分野」のことになります。 Để tìm kiếm “Thứ mình thích” sau này, trước tiên tôi xin được giải thích vốn dĩ ” THỨ MÌNH THÍCH” là gì? Trong cuốn sách này “Thứ mình thích”  được […]

得意なこと | THỨ BẠN GIỎI 

得意とは   成果を出すために使える無意識な思考・感情・行動パターン Là những suy nghĩ/ cảm xúc/ hành động vô thức mà bạn có thể sử dụng để tạo ra thành quả     簡単にいうと、「クセ」のようなものが「得意なこと」です。スポーツの才能や音楽の才能という輝かしいものではなく、あなたが無意識に自然とやってしまうことです。 Nói một cách đơn giản, “ Thứ bạn giỏi” giống như kiểu “Thói quen ” vậy. […]