VLOG

KỸ NĂNG CẦN CÓ VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA COMTOR

Comtor to BrSE là con đường mà các bạn có xuất thân ngoại ngữ hiện đang làm comtor đang hướng tới để phát triển nghề nghiệp. Buổi nói chuyện này sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan để có thể biết mình cần làm gì để chuyển mình từ comtor lên công việc BrSE nhé.

Timeline:

0:00 Giới thiệu

4:57 Comtor To BrSE Có phải là một xu thế

14:00 Xuất thân từ ngoại ngữ có khả thi hay không

17:05 Khả năng của bạn đến đâu thì sẽ đi đến đó

25:23 Lộ trình phát triển nghề nghiệp

25:23 Fresher IT comtor

33:57 Senior Comtor

46:53 BA ~ Brse ( kỹ năng cần có)

52:50. Comtor và BrSE khác nhau ở điểm gì? Cần những chuyên ngành và kỹ năng gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *