PHÂN TÍCH CÂU TRONG TIẾNG NHẬT (1)

Hôm trước, như đã chia sẻ, có bạn inb mình và hỏi làm thế nào để có thể dịch được tốt và phân tích câu đúng. Thế là trong chuỗi seri chia sẻ về CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_BÀI 3 mình đã […]

「~にしても」と「~にしては」の違いについて

Lại giải đáp thắc mắc cho mọi người nè. Cái này là N3 ý. Đúng là kiến thức mênh mông thật. Những cái mình chưa biết thì dù có N3 thì vẫn khó ^^ Phần giải thích này được mình tham khảo […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_ DẠNG BÀI TỶ DỤ, SO SÁNH/ 比喩

Cũng giống như tiếng Việt, cách nói tỷ dụ so sánh A VÀ B là chuyện thường ở phố thị ^^ Hôm nay mình lại cùng thử đọc một bài như thế nhé.   Các nhận biết dạng bài này đó là […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_ CÁCH NÓI 言い換え( THAY THẾ/ DIỄN ĐẠT BẰNG CÁCH KHÁC) _ PHẦN 2

  Bài này đã được mình up lên trong phần 1 để mọi người làm trước rồi phải không ^^ Hôm nay như đã hẹn, chúng mình cùng phân tích thử bài này nhé! Vẫn là cách nói giải thích diễn giải […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_ CÁCH NÓI 言い換え( THAY THẾ/ DIỄN ĐẠT BẰNG CÁCH KHÁC)

Cách viết chuyển ý CÁCH NÓI 言い換え , thay thế từ cách diễn đạt này sang cách diễn đạt khác là “phổ biến” trong bài đọc hiểu của kỳ thi. Nó được định nghĩa như sau:  「ある言葉や文」を「同じ意味の他の言葉や文」に変えて書いたり、「具体的な例」などで説明したりすることがある。これを「言い換え」という。 Tạm dịch: Thay thế từ hoặc câu […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_DẠNG BÀI SO SÁNH (Phần 3)

Trong dạng bài so sánh, còn một kiểu bài có cả những nội dung so sánh nhỏ được bao gồm trong so sánh lớn ( ý tổng thể của bài) Nhiệm vụ của mình là phải tinh ý tìm ra các lớp […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2 _DẠNG BÀI SO SÁNH (Phần 2)

Ngày hôm trước, trong bài phân tích dạng bài đọc hiểu SO SÁNH ĐỐI CHIẾU  chúng mình đã thử đọc một dạng bài ngắn, ý nghĩa so sánh nổi bật với cụm từ trái nghĩa (それに対し) Hôm nay, chúng mình sẽ cùng […]