LUYỆN ĐỌC N2

BÀI ĐỌC NHIỀU BẠN SẼ BỊ NHẦM ^^

目次

BÀI ĐỌC 

笑顔がこころと体の健康に大事な役割を果たしていることが、多くの研究からわかってきている。笑顔はこころの健康指標(注)になる。笑顔が出るのは、それだけ幸せだと感じているからだ。

一方、笑顔になると幸せだという気持ちがわいてくるということもわかっている。同じ漫画を、意図的に笑顔を作って読んだときと、厳しい顔をして読んだときとでは、笑顔で読んだときの方が面白いという評価が高くなる。つまり笑顔になると、入ってくる情報がプラスの方面に偏るのだ。

(大野裕日本経済新聞2015年4月3日付夕刊による)

(注)健康指標:健康の程度を示すもの

笑顔について、筆者はどのように述べているか。

1. 幸せだと感じていなければ、笑顔にはなれない。

2. 笑顔でいれば、周りの人にプラスの印象を与える。

3. 作った笑顔であっても、幸せな気持ちになれる。

4. 自然な笑顔は、作った笑顔よりも幸せな感情を伝える。

 

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

笑顔がこころと体の健康に大事な役割を果たしていることが、多くの研究からわかってきている。笑顔はこころの健康指標(注)になる。笑顔が出るのは、それだけ幸せだと感じているからだ。

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nụ cười  đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe của cơ thể và tâm hồn. Nụ cười là chỉ tiêu sức khỏa của trái tim. Bởi vì nụ cười là đang cảm nhận hạnh phúc. 

一方、笑顔になると幸せだという気持ちがわいてくるということもわかっている。同じ漫画を、意図的に笑顔を作って読んだときと、厳しい顔をして読んだときとでは、笑顔で読んだときの方が面白いという評価が高くなる。つまり笑顔になると、入ってくる情報がプラスの方面に偏るのだ。

Ngược lại, các nghiên cứu cũng chỉ ra được rằng (~ もわかっている )  khi cười thì tâm trạng hạnh phúc sẽ nổi lên (沸く_沸いてくる). Khi đọc một cuốn  truyện tranh giống nhau mà cười một cách có chủ ý, và khi đọc với khuôn mặt cau có, thì khi đọc với khuôn mặt cười sẽ đánh giá là thú vị hơn. Nói tóm lại, khi cười, thì (入ってくる情報)thông tin tiếp nhận sẽ thiên về (偏る_かたよる)mặt tích cực 

(大野裕日本経済新聞2015年4月3日付夕刊による)

(注)健康指標:健康の程度を示すもの

CÂU HỎI:

笑顔について、筆者はどのように述べているか。
Tác giả diễn đạt như thế nào về nụ cười?

1. 幸せだと感じていなければ、笑顔にはなれない。

2. 笑顔でいれば、周りの人にプラスの印象を与える。
=> Trong bài có cụm từ  プラスの方面: thiên về mặt tích cực.
Nhưng tích cực mặt gì thì lại cần đọc lại câu trước:  面白いという評価が高くなる。
=> Không phải là ấn tượng tích cực từ người khác.

=> Nên câu này sai rồi.

 

3. 作った笑顔であっても、幸せな気持ちになれる。=> đúng  

4. 自然な笑顔は、作った笑顔よりも幸せな感情を伝える。

 

Bài này nhiều bạn sẽ nhầm thành đáp án nằm ở  つまり笑顔になると、入ってくる情報がプラスの方面に偏るのだ。
Nhưng không phải.つまり ở đây chỉ là phần tóm gọn của đoạn ví dụ về đọc sách với khuôn mặt cười và khuôn mặt buồn thui ^^

Đáp án nằm ở câu: 

一方、笑顔になると幸せだという気持ちがわいてくるということもわかっている。
VÀ kết hợp với cả phần ví dụ nữa ^^

 

Kinh nghiệm:

Thế nên với những bài ngắn, đừng chủ quan đọc một phần nào đấy thôi.
Để ý đến nội dung toàn bài vẫn chắc chắn hơn nhiều ^^

Vấn đề chỉ là việc cố gắng đọc nhanh hơn bằng cách luyện nhiều để tăng tốc độ thui nha ^^

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *