CÂU LẠC BỘ ĐỌC

BÀI ĐỌC NGẮN N1 CẦN SUY LUẬN

目次

Bài đọc:

人間の社会的な日常生活は、無数の暗黙の約束を相互に共有することで成り立っています。暗黙というのは、そうした約束が明瞭に意識されたり、どこかにはっきり書かれているわけではないということです。習慣化し、なかば無意識的に守られている社会的な約束事の海に、共に浸かっているから、われわれはこの世界の中に安心して毎日生きていられるのであり、これから何が起きるのか、自分はどう行動したらよいのか、一々思い悩まずにいられるわけです。
(著者代表森亘『異文化への理解』による)
 1. 思い悩まずにいられるとあるが、なぜか。
  1. 習慣や行動に関する約束事を共有する場が持てるから
  2. 社会でお互いの約束事が意識的に守られているから
  3. 社会的な約束事は日常生活で教えられるから
  4. 習慣化された社会共通の約束事があるから

Phân tích bài đọc

人間の社会的な日常生活は、無数の暗黙の約束を相互に共有することで成り立っています。暗黙というのは、そうした約束が明瞭に意識されたり、どこかにはっきり書かれているわけではないということです。習慣化し、なかば無意識的に守られている社会的な約束事の海に、共に浸かっているから、われわれはこの世界の中に安心して毎日生きていられるのであり、これから何が起きるのか、自分はどう行動したらよいのか、一々思い悩まずにいられるわけです。
Cuộc sống thông thường trong xã hội loài người hình thành bởi sự chia sẻ lẫn nhau vô số những lời hứa ngầm ( 暗黙_あんもく)

Ngầm ở đây nghĩa là những lời hứa như vậy được ý thức một cách rõ ràng, không cần phải viết rõ ràng rành mạch ở đâu cả. Do những lời hứa đó đã biến thành thói quen, và chìm vào trong biển trời những lời hứa mang tính xã hội mà đang được giữ gìn một cách vô thức, nên chúng ta hàng ngày yên tâm và có thể sống trong xã hội này. Điều đó cũng có nghĩa bản thân mình sẽ không cần phải lo lắng suy nghĩ xem mình cần phải hành động như thế nào hay có điều gì sẽ xảy ra.

 

 

Có bạn nói bài này dịch khó, mình có một vài mẹo như sau:

 • Câu cuối của bài rất dài, được nối với nhau bởi dạng kết lửng (中止法)Nên mình nên ngắt câu ra cho ngắn.
  ở đây mình tách thành hai câu, có cùng chủ ngữ. Không nhắc lại chủ ngữ ở câu trước nữa mà thay bằng “Điều đó” cho nó đỡ lặp.
  => Đoạn này mà nắm chắc cấu trúc thì khi đọc là mình sẽ hiểu ngay ý mà tác giả nói gì

 • Câu dài cuối cùng của bài cũng ẩn chủ ngữ.

  Nên mình cũng thêm chủ ngữ giống với như nội dung đã đề cập ở đoạn trước, để tiếng việt thêm xuôi nghĩa

 • Có thể về mặt văn vẻ thì chưa phải là chuẩn, nhưng nếu vừa đọc vừa ngẫm xem chủ nghữ, hay chủ thể của câu sẽ khiến mình đọc chủ động hơn, hiểu nội dung của bài hơn như vậy

 

Đáp án thì như đã phân tích rồi:

 

これから何が起きるのか、自分はどう行動したらよいのか、一々思い悩まずにいられるわけです。
=> Bản thân mình sẽ không cần phải lo lắng suy nghĩ xem mình cần phải hành động như thế nào hay có điều gì sẽ xảy ra.

=> Nên đoạn trước sẽ là lý do tại sao dẫn đến việc đoc.

Đoạn trước thì lại có đoạn giữa tác giả giải thích về 暗黙というのは

暗黙というのは、そうした約束が明瞭に意識されたり、どこかにはっきり書かれているわけではないということです。習慣化し、なかば無意識的に守られている社会的な約束事の海に、共に浸かっているから、われわれはこの世界の中に安心して毎日生きていられるのであり、

Mà cái tiềm ẩn 暗黙 này lại là bắt nguồn từ câu đầu :
人間の社会的な日常生活は、無数の暗黙の約束を相互に共有することで成り立っています。

Cuộc sống thường ngày mang tính xã hội của con người được hình thành bằng cách chia sẻ lẫn nhau vô số những lời hứa ẩn chứa tiềm ẩn.

Mà tiềm ẩn ở đây nghĩa là lời hứa như vậy đã được ý thức một cách rõ ràng, nhưng không có nghĩa là được viết rõ ràng ở đâu đó.
Mà trở thành thói quen, và chúng ta cùng nhau tắm trong biển trời những lời hứa được giữ một cách vô thức, nên cảm thấy yên tâm trong thế giới này và hàng ngày sống trong đó.

=> Thế nên câu hỏi là tại sao mình lại không công phải suy nghĩ gì cả.
Là bởi vì có những lời hứa, đã tạo thành thói quen trong vô thức.
Nên đáp án là 4 

4. 習慣化された社会共通の約束事があるから

 

 

(著者代表森亘『異文化への理解』による)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *