Shadowing cùng mình

TIN TƯỞNG| ASHIDA MANA

Chúng mình cùng học tiếng Nhật qua một đoạn video phỏng vấn về  bà Ashida Mana  nhé.
Đây là một đoạn phỏng vấn mà được rất nhiều người thán phục về cách suy nghĩ và lập luận vô cùng triết học của em. Khi dịch đoạn này, thực sự mình cũng thấy thật trúc trắc. 

Có những ý nghĩa ẩn sau câu nói mà bạn cần phải nắm được.
Mình là trung tâm của vũ trụ, mình quyết định hoàn cảnh hay con người mình gặp chứ không phải bất kể ai khác.

_______________________

その人が(こう)裏切ったとかそういうわけではなくて
その人の見えなかった部分が見えただけであって
https://www.youtube.com/watch?v=K7VlzDn94cU&feature=youtu.be

 芦田愛菜

           

_____________________

Download this Speech in PDF 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *