LUYỆN SHADOWING ĐỌC PHẦN MỞ ĐẦU CUỐN SÁCH “NGHỆ THUẬT BÀI TRÍ CỦA NGƯỜI NHẬT”

Hôm trước, trên kênh chính thức của Konmari Kondo, chị có đọc lại phần mở đầu trong cuốn sách của mình. Thế nên mình đã cùng luyện shadowing đoạn này luôn. Dưới đây là hình ảnh mình chụp lại được phần tiếng […]