肌感覚で得た経験が強い|KINH NGHIỆM CÓ ĐƯỢC QUA TRẢI NGHIỆM VÔ CÙNG MẠNH MẼ

Mỗi khi nghe được một video nào đó hay, phù hợp với góc nhìn và quan điểm của bản thân, mình thường hay nghe lại nhiều lần và cố gắng Shadowing lại để cùng với các bạn học tiếng Nhật. Hôm nay, […]