MẸO TẠO THÓI QUEN “VIẾT SỔ”|「手帳をつける」を習慣にするコツ

「手帳をつける」を習慣にするコツは、いつも視界に入るようにすること。 Mẹo tạo thói quen “Viết sổ” đó là luôn…