ĐỌC BÁO NHẬT| なぜタスクは15分単位で管理することが最適なのか

Như các bạn biết, thời gian tập trung của con người có hạn. Thường thì chúng ta sẽ chỉ tập trung được trong một thời gian ngắn tầm từ 20-30 phút.  Mình cũng đã từng biết đến phương pháp Pomodoro chia nhỏ […]