ĐỌC BÁO NHẬT: MỌI THỨ BẠN CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN

「これで人生が変わってしまうかもしれない」という潜在的な希望とたくらみと KẾ HOẠCH (企み_たくらみ)VÀ KỲ VỌNG TIỀM ẨN  GỌI LÀ : CÓ THỂ ĐIỀU NÃY SẼ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI ”    Nhiều khi chúng ta hay ước mơ nhiều thứ quá, mong đợi nhiều thứ quá, mà coi thường những việc […]

~まくる NGHĨA LÀ GÌ?

CÁCH KẾT HỢP Động từ ます+まくる Chỉ toàn…./ liên tục…..    Ý NGHĨA    動作を何度も激しく繰り返す様子を表します。 Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần một cách mạnh mẽ  Có cả cách nói nhấn mạnh hơn nữa là: 「~て~て~まくる」kiểu như 「勝って勝って勝ちまくる」/ Thắn, […]