LUYỆN DỊCH_REVIEW SÁCH すぐやる! 「行動力」を高める“科学的な”方法

Khi review sách, mình sẽ chỉ nêu ra một số nội dung mà khi mình đọc cảm thấy khá hay và tâm đắc, thậm chí muốn làm và học theo nó. Nên phần tạm dịch của mình cũng chỉ mang tính chủ […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_ CÁCH NÓI 言い換え( THAY THẾ/ DIỄN ĐẠT BẰNG CÁCH KHÁC) _ PHẦN 2

  Bài này đã được mình up lên trong phần 1 để mọi người làm trước rồi phải không ^^ Hôm nay như đã hẹn, chúng mình cùng phân tích thử bài này nhé! Vẫn là cách nói giải thích diễn giải […]

MỘT SỐ THÀNH NGỮ TRONG TIẾNG NHẬT

Karuta là thẻ học trò chơi cho các bạn tiểu học ở Nhật Bản Có rất nhiều các loại thẻ khác nhau để giúp các bạn nhỏ học bảng chữ cái kèm theo những câu ca dao tục ngữ trong tiếng Nhật. […]

LUYỆN DỊCH: “CÓ THẬT SỰ BẠN BẬN ĐẾN MỨC KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ HỌC ?”

Nghe tiêu đề có vẻ giật tít, và các bạn sẽ cảm thấy mấy cái lời này biết rồi khổ lắm nói mãi ^^  phải không? Thực ra thì mình cũng đã từng biết, thậm chí nghe nói rất nhiều về việc […]

CHINH PHỤC ĐỌC HIỂU N2_ CÁCH NÓI 言い換え( THAY THẾ/ DIỄN ĐẠT BẰNG CÁCH KHÁC)

Cách viết chuyển ý CÁCH NÓI 言い換え , thay thế từ cách diễn đạt này sang cách diễn đạt khác là “phổ biến” trong bài đọc hiểu của kỳ thi. Nó được định nghĩa như sau:  「ある言葉や文」を「同じ意味の他の言葉や文」に変えて書いたり、「具体的な例」などで説明したりすることがある。これを「言い換え」という。 Tạm dịch: Thay thế từ hoặc câu […]