BLOG,  Đọc báo Nhật

セレンディピティの驚きは、自分の内側からも出てくる

Đọc sách trong lĩnh vực tâm linh, nói về các linh hồn, mình thấy có một khái niệm liên quan đến ý thức.

Theo như mình hiểu, thì hành động của chúng ta đều đến sau khi ý thức hoạt động!

Hay nói cách khác, mọi thứ không phải ngẫu nhiên mà tới. Mà chính bạn đã góp phần tạo nên sự ngẫu nhiên ấy!

 

偶然の幸運に出会うセレンディピティは、外からくるだけでなく、自分の内側にもある。

ある環境に置かれたとき、ある人に出会ったときに、自分の中の何かが、触発されて動き出すということがあるのだ。

だから、未知のもの、予想できないものは、外界にあるだけでなく、自分の中にもある。

セレンディピティの驚きは、自分の内側からも出てくる。

 

Tạm dịch:

Ngẫu nhiên gặp may không phải chỉ đến từ những yếu tố bên ngoài, mà  nằm trong chính bản thân bạn.

Khi bạn ở trong một hoàn cảnh nào đó, hay khi bắt gặp một người nào đó, chính là có gì đó trong bản thân đang được truyền cảm hứng hành động.

Bởi vậy mà những thứ mà bạn chưa biết, những thứ mà bạn chưa thể dự đoán trước được không phải chỉ nằm ở bên ngoài, mà còn nằm chính ở trong bản thân bạn

Sự ngạc nhiên về sự ngẫu nhiên đến từ bên trong bạn.

 

 

Note:

セレンディピティ(serendipity):意図的でない幸運に巡り合う能力
Khả năng gặp may mắn chứ không phải cố ý. 

( Ngẫu nhiên, tình cờ) 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *