BLOG,  Tìm tòi

「付く」と「着く」の違い

☞ Về cơ bản thì nhiều trường hợp rất khó để phân biệt rõ ràng.
Tuy nhiên chúng ta có thể phân biệt như sau:

※ Nếu dùng với chữ hán là 「付く」thì nó thường mang ý nghĩa là 付着・付加 ( gắn kết, gắn thêm ) nên từ 「付いていく」sẽ có nghĩa là theo sau, hay tiếp cận, đến gần hoặc theo đuổi một ai đó.

ví dụ: 世話になった上司が起業する。会社をやめて付いていくべきか悩んでいます。
Ông xếp mà đã giúp đỡ tôi khởi nghiệp.Tôi đang phân vân không biết có nên bỏ công ty để theo không?

彼の後を付いていきます。
Tôi đi theo sau anh ấy (Follow)

※ Còn nếu dùng với chữ hán là 「着く」 thì nó thường mang nghĩa là 到着・密着 ( Đến nơi,gẵn kết chặt chẽ) nên 「着いていく」sẽ có nghĩa là đến một nơi một chỗ nào đó cố định.
Bản chất chữ hán này cũng có nghĩa là đến một nơi nào đó mà *>*

ví dụ : 8時に教室に着いていきます。
Tôi sẽ đến lớp học lúc 8h

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *