VLOG

TẬP TRUNG HƠN BẰNG CÁCH ÁP DỤNG 2 ĐIỀU SAU CỦA KEN MOGI (tác giả cuốn Ikigai nổi tiếng)


TẬP TRUNG HƠN BẰNG CÁCH ÁP DỤNG 2 ĐIỀU SAU CỦA KEN MOGI (tác giả cuốn Ikigai nổi tiếng)

 

 


1. QUY ĐỊNH THỜI GIAN HOÀN THÀNHある時間内で、何かをしなければならない。

 


Cụ thể chính là lên kế hoạch cần phải làm theo tuần, theo tháng, hoặc theo một dự án nào đó cụ thể.

Hoặc chỉ đơn giản là quyết định thời gian kết thúc khi bắt đầu thực hiện một việc gì đó.

 


=> Bởi áp lực sẽ khiến cho não bộ ( đặc biệt là thuỳ trán 前頭葉 dồn hết sức lực để phát huy vai trò của mình)

 


2. PHÁT HUY TRÍ TƯỞNG TƯỞNGイメージを膨らませること

 


Trước khi tìm kiếm hay thực hiện một điều gì, tôi thường hay tưởng tượng, cố gắng vận dụng những kiến thức mình đã có để có thể nghĩ ra cách và phương hướng gỉai quyết.

 

 


Hai nội dung này được tác giả nói rất kỹ kèm lý do tại sao, và đã được mình sub Nhật- Việt trong video ở dưới phần comment nhé cả nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *