REVIEW TRÒ CHƠI XẾP HÌNH TRÍ UẨN

Trò chơi xếp hình Trí Uẩn được ra đời từ khá lâu rồi, và do chính nhà cách mạng Nguyễn Trí Uẩn (1916-1995) sáng tạo ra năm 1940. Lần đầu tiên Mẹ Nghé biết đến trò chơi khi tham gia dạy học ở […]