• VLOG

    GHI CHÉP SỔ TAY TIẾNG NHẬT

    Mình có thói quen sử dụng sổ và viết từ khá lâu. Với khả năng nhớ kém và cần phải học đi học lại nhiều lần nên mình luôn cố gắng sử dụng cây bút để viết hay memo lại…