「とにかく 」THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Mấy hôm nay mình đọc sách báo thấy tần suất bắt gặp từ 「とにかく 」 nhiều ghê, và đã hạ quyết tâm thử search anh google xem nó được sử dụng như thế nào.  Và dưới đây là những nội dung mà mình […]