“CHẠM”「触れる」 VÀ “SỜ” 「触る」 KHÁC NHAU THẾ NÀO?

「触れる」と「触る」の違い Đến ngay cả tiếng Việt “CHẠM”「触れる」 và “SỜ” 「触る」 khác nhau thế nào, chắc cũng khó các bạn nhỉ? Chúng mình cùng thử tìm hiểu xem người Nhật giải thích như thế nào nhé 🙂    「触れる」・・・偶然または瞬間的に、ある物が他の物と軽く接すること Chạm        […]