LUYỆN ĐỌC N2

ĐỌC MAIL N2

目次

BÀI ĐỌC:

社員各位

会計課長

三村株式会社製「はさみSB-A」の回収・交換について

三村株式会社より、「はさみSB-A」に欠陥が発見されたため全製品を回収し、交換を行うとの発表がありました。

会計課で調べたところ購入記録がありましたので、三村株式会社に交換を依頼します。つきましては、各課で「はさみSB-A」をまとめて会計課までお持ちください。

6月22日(木)に発送を予定しているため、必ず6月21日(水)までにお持ちください。

ご協力よろしくお願いいたします。

以上


  1. 「はさみSB-A」について、各課はどうするように言われているか。

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

社員各位
Gửi các nhân viên 

会計課長
Gửi trưởng phòng kế toán 

三村株式会社製「はさみSB-A」の回収・交換について

三村株式会社より、「はさみSB-A」に欠陥(けっかん)が発見されたため全製品を回収し、交換を行うとの発表がありました。

会計課で調べたところ購入記録がありましたので、三村株式会社に交換を依頼します。つきましては、各課で「はさみSB-A」をまとめて会計課までお持ちください。

Liên quan đến việc thu hồi và hổi sản phẩm 「はさみSB-A」 của công ty cổ phần 三村株式会社
Từ phía công ty ( より) cổ phần 三村株式会社 cũng đã có phát biểu về việc tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm và thực hiện đổi do phát hiện ra lỗi trong sản phẩm này 

Tôi đã tìm hiểu ở bộ phận kế toán thì thấy có ghi chép mua hàng, nên có nhờ đổi hàng với công ty  三村株式会社. Tiện thể, các bộ phận hãy tập hợp lại sản phẩm rồi mang đến bộ phận kế toán 

 

6月22日(木)に発送を予定しているため、必ず6月21日(水)までにお持ちください。

Do ngày 22/6 ( thứ năm) sẽ dự định gửi hàng, nên hãy mang đến trước ngày 21/6 ( までに=tính cả thời điểm ngày 21 /6 nữa

ご協力よろしくお願いいたします。

以上


CÂU HỎI:

「はさみSB-A」について、各課はどうするように言われているか。
Các bộ phận sẽ phải làm thế nào cho sản phẩm 「はさみSB-A」

 

 

Để ý là toàn bộ sản phẩm, và trợ từ までに
Tham khảo sự khác nhau giữa [
まで] [までに] ở đây 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *