BLOG,  Đọc báo Nhật

ĐỌC BÁO NHẬT : どうすれば幸せになれる──? LÀM GÌ ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC

今すぐ幸福になる方法を知るための20の行動

20 HÀNH ĐỘNG ĐỂ BIẾT PHƯƠNG PHÁP TRỞ NÊN HẠNH PHÚC NGAY LẬP TỨC 

 

Cái bài này dài lắm. Tận 20 cách giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. 
Chúng mình thử đọc xem mình đã làm được bao nhiêu việc trong số đó nhé.
Đọc, tiếp thu và thừa nhận, cũng như khen ngợi mình dù là những việc nhỏ nhất thôi cũng sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

À, mình rất thích thiền, mà chưa biết cách, cũng như chưa tìm hiểu kỹ. Nếu bạn nào biết thì chia sẻ mình với nha ^^
Mình rất thích dọn dẹp nhà cửa ( dù không chăm, chỉ làm lúc thấy chán quá thôi =)), nhưng đúng là mỗi lần dọn xong là thấy sảng khoái hơn hẳn.
Mình cũng đang tập thói quen tích cực cảm ơn cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống để giúp mình vui vẻ hơn mỗi ngày. 
Mĩnh cũng cố gắng thỉnh thoảng cũng phải tự khen mình một chút để giúp mình yêu đời hơn nữa.

Còn bạn? Bạn sẽ thực hiện những hành động nào sau đây? 

Bài này cũng có rất nhiều cách hành văn hay nữa. 
Mình thích nhất câu sau: 

  • あなたを引き下ろすのではなく、引き上げてくれる友人を見つけよう。
  • 優しさをもって行動する

Cùng đọc để xem mình đang dịch là gì nhé ^^ 

 

目次

1. 感謝する
Cảm ơn 

感謝することは、あなたにないものではなく、あなたが持っているものに意識を向けることだ。自分自身の人生を祝福し、自分が経験する喜びをありがたく思うことだ。感謝することは、積極性、幸福感、健康と関連している。

Hành động cảm ơn là hướng sự tập trung vào những thứ bạn có chứ không phải những thứ bạn không có. 
Là suy nghĩ biết ơn những niềm vui mà bạn đã trải qua, và chúc phúc cho cuộc sống của chính bản thân mình.
Cảm ơn có liên quan đến tính tích cực, cảm giác hạnh phúc và sức khỏe 

 

2. 感謝の日記をつける
Viết nhật ký biết ơn 

幸せになる秘訣の一つは、感謝の日記をつけることだ。毎日10~15分をかけて、感謝できることについて書いてみよう。家族、友人、経験したこと、しっかり地に足をつけて生きていると感じさせてくれたこと、何についてでもいい。人生の喜びに対する感謝の気持ちを表すとき、あなたの幸福感は増すはずだ。

Một bí quyến để trở nên hạnh phúc là viết nhật ký biết ơn. Hàng ngày, hãy dành khoảng 10~15 phút thử viết ra những thứ có thể biết ơn. Gì cũng được, có thể là gia đình, bạn bè, những kinh nghiệm, hay những thứ khiến bạn cảm nhận được là mình đang thực sự sống. Khi diễn tả tâm trạng biết ơn với những niềm vui trong cuộc đời, thì chắc chắn cảm giác hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên 


3. 自分を褒めたたえる
Khen ngợi bản thân 

あなたには、褒めたたえられるだけの価値がある。それを認め、受け入れることで、自信をつけることができる。たとえ小さな成果であっても、あなたが成し遂げたことをたたえよう。それが、幸せになるための最も賢い方法の一つであることが分かるだろう。

Bạn chỉ có giá trị đáng được khen ngợi mà thôi. Nhờ vào việc thừa nhận và đón nhận điều ấy mà bạn có thể có thêm tự tin. 
Dù chỉ là thành quả rất nhỏ đi chăng nữa, thì hãy cứ khen ngợi những thứ mà bạn đã đạt được (成し遂げた).  
Nó sẽ giúp bạn hiểu ra rằng, đó là một trong những phương pháp thông minh nhất để trở nên hạnh phúc. 
4. 自分の長所に注目する
Tập trung vào điểm mạnh của bản thân 

弱点ばかりに目が行くのが、人間というものだ。だが、完璧な人間などいない。全ての弱点を克服しようとすれば、フラストレーションがたまるだけだ。

それよりも、あなたの中核となる強みに注意を向け、チャンスをつかむことにつなげよう。達成感を持つことができ、よりバランスが取れた、ストレスが減った状態を実感できるだろう。

 

Con người là loài động vật chỉ để ý tới những điểm yếu.  
Tuy nhiên, không có ai là hoàn hảo. Nếu như cố gắng để cải thiện tất cả mọi điểm yếu, thì chỉ có thất vọng mà thôi.
Thay vì làm như vậy, hãy dành chú ý tới điểm mạnh là cốt lõi của bản thân, và nắm bắt lấy cơ hội. Bạn sẽ có thể có được cảm giác thành tựu, và cảm nhận được trạng thái giảm căng thẳng, lấy được cân bằng hơn. 


5. 良いことを探す
Tìm ra điểm tốt 

人生の肯定的な面を探してみよう。幸福になるための方法を書いた良い本はどれも、前向きな思考を持つ努力をすることを勧めている。良いことを探せば探すほど、ストレスやネガティブな考えは減っていくものだ。

Hãy thử tìm kiếm phương diện cố định của cuộc đời. Những cuốn sách hay viết về cách để trở nên hạnh phúc hay gì cũng được, sẽ khuyến khích những nỗ lực để có được suy nghĩ tích cực  (前向きな思考) .
Càng tìm kiếm những điều tốt thì càng giảm đi những suy nghĩ căng thẳng hay tiêu cực 


6. 優しさをもって行動する
Cư xử nhẹ nhàng  

人には敬意を持って対応すること。家庭でも職場でも、そして人生においても、他人を理解し、その置かれた状況を理解するためには、共感できることが不可欠だ。

Đối xử tôn trọng (敬意)  với mọi người. Ở cả gia đình hay nơi làm việc, và ngay cả trong cuộc đời, để hiểu được người khác, hiểu được hoàn cảnh mà bạn đang được đặt vào thì sự đồng cảm là điều không thể thiếu 


7. 瞑想する
Thiền 

瞑想は幸せになる方法を知るための良い方法だ。毎朝10~30分行うことで、幸福感が高まり、人生に対する見方がより健全なものになることが分かるだろう。瞑想をすることは、離れてしまったあなたの心と体、精神をつなぎ合わせることに役立つ。ストレスを軽減させることにもなる。

Thiền là phương pháp tốt để biết cách trở nên hạnh phúc. Hàng sáng, chỉ cần thực hiện khoảng 10~30 phút là bạn sẽ thấy rằng cảm giác hạnh phúc sẽ tăng lên, và cách nhìn với cuộc đời sẽ trở nên toàn diện (健全) hơn .
Thiền có vai trì kết nối hòa hợp tinh thần, giữa thân và tâm của bạn đang bị tách rời nhau. 
Thiền cũng khiến bạn giảm căng thẳng. 

 

8. 運動する
Vận động 

運動をすると、幸福ホルモンと呼ばれるエンドルフィンが放出される。これまでの研究で、15分間のジョギングがうつ病の症状の軽減に役立つことが確認されている。特に自然の中で運動すれば、心臓の健康が増進されるだけでなく、メンタルヘルスも改善され、幸福感も増すことになる。

Khi vận động, Endorphin được gọi là hormone hạnh phúc được giải phóng. Theo nghiên cứu từ trước đến giờ, chạy bộ 15 phút được cho là có ích cho việc giẩm triệu chứng bệnh trầm cảm. Đặc biệt là nếu vận động trong tự nhiên, không những sức khỏe tim mạch được tăng lên, mà còn có thể cải thiện sức khỏe tâm thần (メンタルヘルス), và tăng cảm giác hạnh phúc 
9. 障害物を取り除く
Loại bỏ chướng ngại vật 

障害物とは、今のあなたと目指すあなたの間にある邪魔なもののことだ。より幸福になるための最初のステップは、障害物が何かを特定すること。次のステップは、障害物を避けたり、乗り越えたりする方法を見つけることだ。全ての障害を取り除くことはできないかもしれないが、脅威を最小限にするための努力をすることはできる。

Chướng ngại vật là những thứ gây cản trở giữa bạn của hiện tại và bạn đang hướng tới. 
Bước đầu tiên để trở nên hạnh phúc hơn là xác định rõ(特定) thứ gì là chướng ngại vật. Bước tiếp theo là tránh xa chướng ngại vật, tìm ra cách vượt qua chúng. 
Có thể sẽ không thể loại bỏ được toàn bộ chướng ngại vật. Nhưng chúng ta có thể nỗ lực để giảm tối thiểu nhất những đe dọa (脅威_きょうい)


10. 友人を賢く選ぶ
Chọn bạn một cách thông minh 

あなたを引き下ろすのではなく、引き上げてくれる友人を見つけよう。人が持つプラスとマイナスのエネルギーは、あなたのその後に直接的な影響を及ぼすものだ。

Hãy tìm người bạn kéo mình lên chứ không phải dìm mình xuống. 
Năng lượng tiêu cực và tích cực mà mọi người có, là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. 


11. 核となる価値観を維持する
Duy trì giá trị cốt lõi 

あなたが重要だと思うことを、書き出してみよう。まずは視覚化することだ。それが、自分の価値観を明確にすることに役に立つ。核となる価値観がはっきりしていれば、あなたの信条と理想を、常に忘れずにいることができる。それは、幸せになるための方法を見つけるための役に立つ。

Hãy thử viết ra suy nghĩ mà bạn cho là quan trọng. Trước tiên hãy hình dung hóa. Điều ấy có ích cho việc làm rõ giá trị quan của bạn. Chỉ cần làm rõ giá trị cốt lõi thì lúc nào bạn cũng có thể nhớ được niềm tin (信条) và lý tưởng của bạn.  Điều ấy sec có ích cho việc tìm ra cách để trở nên hạnh phúc 


12. 人生の目的を見つける
Tìm thấy mục tiêu của cuộc đời  

人生の目的が分かれば、幸せになるための方法も明らかになるだろう。あなたが今していることをしている理由が明確になり、自分の人生が生きる価値のあるものだと思えるようになるからだ。

Nếu hiểu được mục tiêu của cuộc đời thì phương pháp để trở nên hạnh phúc cũng sẽ sáng tỏ.
Bởi vì, lý do mà bạn làm việc đang làm sẽ trở nên rõ ràng, và bạn có thể suy nghĩ được rằng cuộc đời của bản thân mình là thứ có giá trị để sống. 


13. 社会的つながりを築く
Xây dựng kết nối xã hội 

一人でも幸せでいられることは重要だ。だが、人と交流し、人を理解し、人を助けることができるほど、私たちはより幸福になれる。人生は、他人に何かを与えることでもある。それはその人をより幸せにするだけでなく、あなた自身の幸福度を高めることでもある。

Một mình vẫn có thể hạnh phúc là điều quan trọng. Tuy nhiên, nếu càng giao lưu với mọi người, càng hiểu mọi người, càng giúp đỡ mọi người thì chúng ta sẽ có thể trở nên hạnh phúc hơn. 
Cuộc đời, còn có nghĩa là tặng gì đó cho người khác. Điều ấy cũng làm tăng mức độ hạnh phúc của bản thân bạn, chứ không chỉ là làm cho người khác hạnh phúc hơn. 


14. 責任を負う
Chịu trách nhiệm 

幸せになる方法を知りたいなら、まずは責任を取ることができる人になろう。成功しても失敗しても自分の責任だと思えるようになったとき、あなたは人生の重荷を取り除き、幸福と自由をより享受できるようになる。

Nếu muốn biết cách trở nên hạnh phúc, thì trước tiên phải trở thành người có thể gánh trách nhiệm.  Khi bạn có thể nghĩ rằng dù thành công hay thất bại thì cũng là trách nhiệm của bản thân, thì bạn sẽ có thể rũ bỏ được gánh nặng của cuộc đời, và thưởng thức (享受) hạnh phúc và tự do hơn nữa.

  
15. 自分の心を理解する
Hiểu tâm trạng của bản thân 

特定の感情を持ったとき、自分がなぜそのように感じるのか、理由を明らかにする努力をしてみよう。何に幸福や悲しみを感じるのかを適切に評価し、そうした感情を持つ理由が理解できるようになれば、幸せになるための方法を明確にすることができる。

Khi có cảm xúc đặc biệt, bạn hãy thử cố gắng xem tại sao bạn lại cảm thấy như vậy hay làm rõ lý do. Nếu như có thể đánh giá một cách phù hợp xem cái gì khiến bạn hạnh phúc hay đau khổ, hiểu được lý do mang lại cảm xúc đó, thì bạn có thể làm rõ được cách trở nên hạnh phúc 

 

 

16. 共感する
Đồng cảm 

感情知性(EI)は、幸せになるために非常に重要な要素だ。人生と仕事における成功には、他人を理解できることが不可欠だからだ。

他人を理解し、自分自身の不完全さを受け入れることは、人とのつながりを築くことに役立つ。人の背景や考え方、置かれた状況を理解することは、人とのつながりを増すことにつながる。これは、人生を幸福にするための賢い方法だ。

Trí tuệ cảm xúc 感情知性 là yếu tố vô cùng quan trọng để trở nên hạnh phúc. Bởi vì để thành công trong cuộc sống cũng như công việc, thì không thể thiếu việc hiểu được người khác.

Hiểu người khác, tiếp nhận toàn bộ những thứ chưa hoàn thiện của bản thân sẽ giúp bạn xây dựng kết nối với mọi người.
Hiểu hoàn cảnh, cách suy nghĩ hay bối cảnh của mọi người, sẽ dẫn tới sự gia tăng kết nối với mọi người. Đó là cách thông minh để làm cuộc sống hạnh phúc 

 


17. 人生を変える力を信じる
Tin vào năng lực thay đổi cuộc đời 

この力を信じることは、幸福はあなたの人生における可能性だという基本的な事実を受け入れることであり、プラス思考であること以上に重要なことだ。この基本的事実を受け入れることは、変化の可能性に対して心を開くことになる。より多くの幸福を受け入れる準備が整ったということだ。

Tin vào khả năng này chính là tiếp nhận sự thật cơ bản là hạnh phúc là khả thi trong cuộc đời của bạn, và còn quan trọng hơn cả suy nghĩ tích cực. Có thể tiếp nhận sự thật cơ bản này thì suy nghĩ với khả năng thay đổi sẽ được mở ra. Có nghĩa là trang bị cho sự tiếp nhận nhiều hạnh phúc hơn nữa. 


18. 「幸せ」を実践する
Thực hành “Hạnh phúc” 

あなたに幸福感を与えてくれることを見つけ、それを毎日繰り返すようにしてみよう。ポジティブな習慣を身に付けるということだ。同時に、あなたを不幸にするものを特定し、それを排除する努力をしてみよう。幸せになる方法を見つけるのに役立つ戦略だ。

Hãy lặp đi lặp lại hàng ngày việc tìm ra những thứ mang lại cảm giác hạnh phúc cho bạn. 
Điều đó có nghĩa là trang bị thói quen tích cực. Đồng thời, cụ thể hóa những thứ làm bạn không hạnh phúc, và thử cố gắng loại bỏ những điều đó. Đó chính là chiến lược giúp ích cho việc tìm ra cách trở nên hạnh phúc 


19. 片付ける
Dọn dẹp 

快適な住まいは、幸せな心をもたらす。自分のスペースを整理整頓し、心を解放しよう。不要なものは取り除く必要がある。物が散乱した状態は混乱を意味し、それは何かを達成することや、幸福になることへの障害となる。散乱した物の代わりに、あなたを幸せにしてくれるもので部屋を飾ろう。そうしたものに囲まれていることが、効率性と秩序、幸せをしてくれる。

Nơi sống thoải mái sẽ mang lại trái tim hạnh phúc. Hãy dọn dẹp もたらkhông gian của mình, giải phóng tâm hồn. Cần phải loại bỏ những thứ không cần thiết. Trạng thái đồ đạc bừa bộn (散乱) có nghĩa là sự hỗn loạn, và trở thành trở ngại cho việc đạt được một thứ gì đó, hay trở nên hạnh phúc.
Hãy trang trí phòng với những đồ vật khiến bạn hạnh phúc, thay vì những thứ tán loạn. Khi được vây quanh bởi những thứ như vậy, sẽ mang lại hiệu quả, trật tự và hạnh phúc 

 20. 開かれた心を持つ
Trái tim cởi mở 

開かれた心は、可能性を高める。新しく出会う人、場所、経験に対し、オープンな心を持つようにしよう。あなたが柔軟で、変化を受け入れられる人であれば、幸福度は高まる。社会的つながりを増やし、より多くの喜びを見つけ、より大きなコミュニティーの一員だと感じることができる。


Trái tim cởi mở là nâng cao khả năng. Hãy mang một trái tim mở rộng với những người, nơi, hay kinh nghiệm mới. Nếu bạn là người  linh hoạt, có thể tiếp nhận thay đổi, thì mức độ hạnh phúc của bạn sẽ tăng cao. Bạn sẽ có thể tăng kết nối xã hội, tìm được nhiều hạnh phúc hơn, và có thể cảm nhận được mình là một người trong cộng động rộng lớn hơn nữa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *