DẠY NGHÉ KINH DOANH

Note lại đây để dành ý tưởng dạy nghé kinh doanh khi vào cấp 1 🙂
Rồi sẽ đến lúc cần dùng đến.

https://note.mu/sato_nezi/n/n7b911aadd691#HeY60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *