ĐỌC BÁO NHẬT| なぜタスクは15分単位で管理することが最適なのか

Như các bạn biết, thời gian tập trung của con người có hạn. Thường thì chúng ta sẽ chỉ tập trung được trong một thời gian ngắn tầm từ 20-30 phút.  Mình cũng đã từng biết đến phương pháp Pomodoro chia nhỏ […]

THÓI QUEN CỦA BILL GATE HỖ TRỢ SỰ THÀNH CÔNG CỦA MICROSOFT

マイクロソフトの成功を支えた、ビル・ゲイツの習慣 Thói quen của BILL GATE hỗ trợ sự thành công của Microsoft        IT革命を起こし、天才と呼ばれたゲイツの成功は、日々の習慣によって導かれたものといっても過言ではない。多忙な日々の中でも大切にしてきた習慣とは? Nói là thành công của Billgate_ một thiên tài khởi phát cuộc cách mạnh IT được dẫn dắt ( 導かれたもの) bởi những thói quen hàng […]

ĐỌC BÁO NHẬT: 行動したい!時に使える最強の方法

Bạn có biết メルロビンズ(Mel Robbins)_một người dẫn chương trình truyền hình, tác giả và diễn giả động lực người Mỹ với quy luật  5 giây của mình không? Quy luật 5 giây đơn giản là khi ta cần cân nhắc xem làm […]

ĐỌC BÁO NHẬT: 成功への近道は、やはり小さい行動の積み重ねなのだ

Trong rất nhiều những bài viết review hay các bài báo mà mình đã viết đều nêu ra cùng một quan điểm là : Tìm kiếm và làm những việc mình yêu thích. Nhưng chắc không phải ai cũng có thể hiểu […]

ĐỌC BÁO NHẬT: MỌI THỨ BẠN CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN

「これで人生が変わってしまうかもしれない」という潜在的な希望とたくらみと KẾ HOẠCH (企み_たくらみ)VÀ KỲ VỌNG TIỀM ẨN  GỌI LÀ : CÓ THỂ ĐIỀU NÃY SẼ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI ”    Nhiều khi chúng ta hay ước mơ nhiều thứ quá, mong đợi nhiều thứ quá, mà coi thường những việc […]