CÂU LẠC BỘ ĐỌC

BÀI ĐỌC NGẮN RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ NHÌN CÂU

Mặc dù bài này ngắn thôi, nhưng thấy rõ tầm quan trọng của việc nhìn và phân tích câu,
rồi tìm đáp án bằng cách so sánh đối chiếu với các từ sử dụng trong bài để ra đáp án đúng nhất nè.

 

目次

BÀI ĐỌC: 

思春期を迎えた最近の子どもがストレスに弱いのは、それまでの発達過程で適度にストレスにさらされる経験を十分にへてこなかったことが深く関係している。しかもそれは、彼らが社会化を十分に遂げてこなかったことと等しい。というのも、10代前半までの子どもは、それまでの生活圏を出てより広い社会的文脈のなかでいかにして自己を実現させるかという課題に取り組むなかで、もっとも強くストレスを味わうからにほかならない。

(正高信男『父親力』による)

 

  1. 筆者は、思春期を迎える前の子どもにとってどんな経験が必要だと考えているか。

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

思春期を迎えた最近の子どもがストレスに弱いのは、それまでの発達過程で適度にストレスにさらされる経験を十分にへてこなかったことが深く関係している。しかもそれは、彼らが社会化を十分に遂げてこなかったことと等しい。というのも、10代前半までの子ども、それまでの生活圏を出てより広い社会的文脈のなかでいかにして自己を実現させるかという課題に取り組むなかで、もっとも強くストレスを味わうからにほかならない。

Trẻ em gần đây đón tuổi dậy thì không chịu được áp lực, có mối liên quan sâu sắc với việc trong quá trình phát triển từ trước đến giờ, chúng không có đủ những kinh nghiệm chịu áp lực . 
Hơn nữa, điều đó cũng giống với việc chúng đã không thực hiện đầy đủ việc xã hội hóa. Có nghĩa là, bởi vì trẻ em dưới 10 tuổi, so với việc bước ra ngoài khu vực sống từ trước đến giờ,  sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa (もっとも強く)  và cảm nhận được áp lực, trong khi nỗ lực (取り組む) giải quyết các vấ đề như là làm như thế nào (いかにして) để tự mình thực hiện trong một xã hội rộng lớn. 

 

Note:

  • 晒す _ さらす :   Dấn (thân),  Để mặc (ngoài trời); phơi (nắng); dầm (mưa); dãi (nắng)
  • いかに:  Tham khảo thêm ở đây

Câu hỏi: 

筆者は、思春期を迎える前の子どもにとってどんな経験が必要だと考えているか。
Tác giả suy nghĩ kinh nghiệm như thế nào là cần thiết với trẻ trước khi đón tuổi dậy thì 

  1. Kỹ năng có thể rèn luyện bản thân trong xã hội rộng lớn 

Bài viết nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề trong xã hội rộng lớn chứ không phải trong cuộc sống thường ngày không thôi.
Nên mình có thể loại đáp án 2, 3 

Câu 4 mình đoán sẽ có nhiều bạn phân vân, đi thi sẽ chọn nhầm. Nhưng đọc kỹ lại một chút, sẽ thấy :

広い社会的文脈のなかでいかにして自己を実現させるかという課題に取り組む
=>  Nổ lực giải quyết vấn đề như là: làm sao để bản thân mình thực hiện được 

Nên đáp án 4 chưa đủ ý いかにして自己を実現させる

Kinh nghiệm:

Thế nên khi đi thi, việc chọn đáp án, và đối chiếu lại với các từ ngữ diễn đạt trong bài, vô cùng quan trọng.
Chỉ cần mình hơi suy diễn một chút thôi, là sẽ bị sai và chệnh hướng đi rất nhiều.

Mà N1 thì nó lại chỉ lừa ở những chi tiết rất nhỏ như vậy thôi ý ^^
Nói thật là mình cũng hay bị lừa lắm 😀 
Cứ phải rèn luyện dần dần thôi.
Chứ đi thi nhiều lúc áp lực thời gian là hay chọn bừa 😀 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *