Sách tiếng Nhật

BÀI ĐỌC NGẮN N1

目次

BÀI ĐỌC:

 

情報化、グローバル化と言われ、視野を広げるべき時代に、実は極めて限られた世界、社会でしか情報や価値観を得られていない人が増えているように思えます。インターネットは世界中どこにでもつながりますが、自分で意識しないと、限られた価値観の情報だけが集まり、さらに深く入り込む。世界観を広げるインターネットが、逆に世界観や価値観を狭めてしまう、視野狭窄(注)に陥らせる道具となってしまうのです。

(伊藤真『会社コンプライアンス――内部統制の条件』による)

(注)視野狭窄:見える範囲が狭くなること


  1. この文章で、筆者はインターネットをどのようにとらえているか。

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

 

情報化グローバル化と言われ、視野を広げるべき時代に、実は極めて限られた世界、社会でしか情報や価値観を得られていない人が増えているように思えます。インターネットは世界中どこにでもつながりますが、自分で意識しないと、限られた価値観の情報だけが集まり、さらに深く入り込む。世界観を広げるインターネットが、逆に世界観や価値観を狭めてしまう、視野狭窄(注)に陥らせる道具となってしまうのです。

Dường như trong xã hội được cho là thông tin hóa, toàn cầu hóa, cần mở rộng tầm nhìn, thì thực tế số người chỉ có thể tiếp nhận thông tin hay giá trị quan trong xã hội, thế giới vô cùng hạn hẹp đang tăng lên. Internet được kết nối ở bất cứ đâu trên thế giới, nhưng nế u bản thân không ý thức thì cũng chỉ thu thập những thông tin có giá trị quan giới hạn, hơn nữa còn bị chìm đắm sâu vào nó. Internet mở rộng góc nhìn thế giới, ngược lại sẽ khiến giá trị quan hay góc nhìn thế giới bị thu hẹp, và trở thành công cụ khiến chúng ta rơi vào phạm vi nhìn nhận hạn hẹp 

 


Câu hỏi:

この文章で、筆者はインターネットをどのようにとらえているか。
Tác giả đang thấy internet là thứ như thế nào 

Đáp án 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *