ASHIDAMANA| 行動を起こした後は 結果はもう決まってるんだ

Chúng mình cùng học tiếng Nhật qua một đoạn video phỏng vấn về  bà 芦田愛菜 nhé.

_______________________

行動を起こした後は
結果はもう決まってるんだから

あとはなるようになるしかない。

https://www.youtube.com/watch?v=kobg2VIZfkA&feature=youtu.be

Kết quả sau khi bắt đầu hành động đã được định sẵn rồi.
Tương lại kiểu gì cũng sẽ thành như vậy

                芦田愛菜

_____________________

Download this Speech in PDF and/or MP3 audio file:

https://www.youtube.com/watch?v=kobg2VIZfkA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *