CÂU LẠC BỘ ĐỌC

ĐỌC, SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU ĐỂ TÌM ĐÁP ÁN

目次

BÀI ĐỌC: 

以前、花見をしている時に「桜の花は本当にきれいな正五角形(注1)だね」と言ったら、風情のない人だと笑われたことがあった。確かに、桜の花びらには微妙な色合いや形、そして香りに加えて、散りゆく美しさがある。花を愛でる和歌や俳句は数限りないが、そのなかに「正五角形」という言葉が使われたことはおそらく一度もないであろう。科学者特有の美意識は、風流とはかなり異質なものなのだと悟った。

科学において本質以外を切り捨てるためには、大胆な抽象化と理想化が必要である。桜の花びらのたくさんの特徴の中から、「正五角形」という形だけを取り出すこと。これが抽象化である。実際に数学的な意味で完全な正五角形を示す花びらは少ないだろうが、そこにはあまりこだわらない。これが理想化である。

自然界で正五角形のような対称性を示すためには、必ず規則的な法則があるはずである。花の場合、品種によって花弁(注2)の回転対称性が遺伝子で決定されていることは間違いないから、うまくこの遺伝子を突きとめられれば、花の形を決める普遍的な法則が見つかるに違いない。このように、抽象化と理想化によって自然現象は単純に整理でき、普遍的な法則を見つける助けになる。

(酒井邦嘉『科学者という仕事』による)

(注1)正五角形:五つの辺の長さが等しい五角形

(注2)花弁:花びら


  1. 筆者は、自分が笑われた原因はどこにあると考えているか。

  2. ここでの理想化とは何か。

  3. 筆者の考えによると、花の場合、抽象化と理想化によって何が期待されるか。

 

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC:

 

 

以前、花見をしている時に「桜の花は本当にきれいな正五角形(注1)だね」と言ったら、風情のない人だと笑われたことがあった。確かに、桜の花びらには微妙な色合いや形、そして香りに加えて、散りゆく美しさがある。花を愛でる和歌や俳句は数限りないが、そのなかに「正五角形」という言葉が使われたことはおそらく一度もないであろう。科学者特有の美意識は、風流とはかなり異質なものなのだと悟った。

Ngày trước, khi ngắm hoa anh đào, tôi mà nói “Hoa anh đào hình ngũ giác đều đẹp thật”, đã từng bị chê cười là người không thi vị (風情のない人)
Qủa đúng là, cánh hoa anh đào có hình dáng hay màu sắc tinh tế (微妙な色合い) , thêm vào đó là mùi hương, và vẻ đẹp lúc tàn phai. Haiku hay bản hòa ca say mê (愛でる_めでる)hóa thì vô số kể, nhưng có lẽ chẳng có ai sử dụng từ “hình ngũ giác đều” cả. Tôi nhận ra rằng (悟る_さとる) phải chăng là ý thức về vẻ đẹp của riêng những nhà khoa học khá là khác biệt với thơ ca/ thi ca 

 

Câu 1:

筆者は、自分が笑われた原因はどこにあると考えているか。
Tác giả suy nghĩ nguyên nhân mình bị cười nằm ở đâu 

Mình nghĩ, để chắc chắn được câu trả lời này, mình cần hiểu được câu này:
科学者特有の美意識は、風流とはかなり異質なものなのだと悟った。 
Và Theo mạch văn ở trên mình sẽ nắm được đáp án là:

 

 

科学において本質以外を切り捨てるためには、大胆な抽象化と理想化が必要である。桜の花びらのたくさんの特徴の中から、「正五角形」という形だけを取り出すこと。これが抽象化である。実際に数学的な意味で完全な正五角形を示す花びらは少ないだろうが、そこにはあまりこだわらないこれが理想化である。

Trong khoa học, để vứt bỏ đi những thứ ngoài bản chất, cần phải có trừu tượng hóa và lý tưởng hóa một cách mạnh dạn (大胆な_だいたん). Chỉ lấy ra hình “Ngũ giác đều” trong rất nhiều đặc trưng của cánh hoa anh đào. Đây gọi là trừu tượng hóa. Mặc dù có sẽ trên thực tế sẽ rất ít cánh hoa có hình ngũ giác đều hoàn toàn theo ý nghĩa toán học, tuy nhiên nhà khoa học không quan tâm lắm tới điều đó. Đó gọi là lý tưởng hóa.

 

Câu 2:

ここでの理想化とは何か。/ Lý tưởng hóa ở đây là gì 

  1. Coi trong hoa anh đào có đặc trưng chung 

 

自然界で正五角形のような対称性を示すためには、必ず規則的な法則があるはずである。花の場合、品種によって花弁(注2)の回転対称性が遺伝子で決定されていることは間違いないから、うまくこの遺伝子を突きとめられれば、花の形を決める普遍的な法則が見つかるに違いない。このように、抽象化と理想化によって自然現象は単純に整理でき、普遍的な法則を見つける助けになる。

Trong thế giới tự nhiên, chắc chắn sẽ có quy tắc luật lệ để diễn tả tính đối xứng như là hình ngũ giác đều. Với trường hợp của hoa, chắc chắn tính đối xứng quay (回転対称性_đối xứng xuyên tâm)  của cánh hoa theo từng chủng loại được quyết định bởi gen di truyền , thế nên nếu có thể  phá vỡ được gen di truyền này một cách hợp lý, thì chắc chắn sẽ tìm ra được luật lệ phổ cập quyết định hình dạng của những bông hoa. Làm như vậy có thể tổ chức (整理)  một cách đơn giản hiện tượng tự nhiên bằng lý tưởng hóa và trừu tượng hóa, và sẽ có ích (助けになる。)  trong việc tìm ra luật lệ phổ cập .

Câu 3:

筆者の考えによると、花の場合、抽象化と理想化によって何が期待されるか。
Theo tác giả, trong trường hợp với hoa thì trừu tượng hóa và lý tưởng hóa được kỳ vọng cái gì 

  1. Làm rõ việc hoa có điểm chung vượt qua cả chủng loại 
    => Sai, vì cánh hoa được di truyền theo từng loại hoa 

 

Thực ra mình bị sai câu này khi đọc ^^
Nhìn câu 3 là đáp án đúng. Nhưng không phải, nó bị sai. 
Thế nên chỉ nhầm tý thôi là sai mất roài 😀

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *