BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ MỘT CUỐN SÁCH?

Hồi còn dạy ở một trường tiểu học, mình có…