VẤN ĐỀ LÀ Ở CHỖ BẠN CÓ CHỊU ĐƯỢC SỰ NHÀM CHÁN HAY KHÔNG?

Tiếp tục lại là một đoạn trong cuốn sách mà…