割と _NGHĨA LÀ GÌ?

Chuyện là thế này ^^. Mình có bắt gặp một…