ĐỌC BÁO NHẬT| 具合が悪いけど、休めないという日本人

Chắc các bạn đã đọc tin, “Giáo viên Nhật nhiễm…