~にせよ NGHĨA LÀ GÌ?

  Mình cứ tưởng ngữ pháp này thuộc N2, nhưng…