ĐỘNG TỪ GHÉP VỚI 「 ~ 切る」

Có rất nhiều động từ được ghép với 「 ~…